iklan

Contoh Komedi Tunggal "Carita pakakkalak" dalam Bahasa Makassar


Cerita ini saya buat untuk dibawakan oleh murid saya, pada lomba FTBI yang diadakan oleh Balai Bahasa. Setelah script cerita ini sudah dibuat, lalu dihafalkan oleh murid kami sekitar 6 hari. Dan harapannya semoga murid kami bisa mendapat juara nantinya. Berikut ceritanya dalam Bahasa Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dewan juri, gurungku, siagang agang-agangku ngaseng niaka haderek

Penontong….oh…penontong,

Nakke arengku I Afifah Candra battu ri SD Galangan Kapal I.


Hajjak pengngunjunginku ammenteng ri dallekangta eroka ampakakkalkki, Dasi na dasi na ki kulleja ammakalak. Jari makkalakki di….penontong. 


###

Niak agangku niareng I udding, kurang tongi literasi numerasi na kodong agangku. Allo-allo jamangna akkolaki tedong, punna baribbasak naerangmi rong tedongna mae ri galunga. Lebbak napaukang akkro-karomi ammoterek ka lamangei seng assikolah.


Agagngku anne I udding, nasawalaki na rekeng tedongna. Padahal sagantujuji kayungna, punna naiki abbai naboyai seng sikayu, nakana ngapanne na tujuja tedongku. Kemai sikayu lasso. Punna njo naungi ri baianna tedonna gannaji sagantuju. Bingungi I udding, sa bingung-bingguna allo-allo.


Mingka anne I udding termasuk kereatif tongji ri sikolanna, lebbaki nisuro akkelong lagu wajib nasional ri gurunna. Na na napakijang gurunna ka nakana ri kelonna:


18 Agustus Tahun 45 besoknya hari kemerdekaan kita

Hari merdeka nusa dan bangsa hari lahirnya Bangsa Indonesia

Merdeka…Sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan…


Takkijangi na melek-melek gurunna allangereki I udding akkelong.

Mingka anjo gurunna tenaja nalarro, attempai poeng nakana porei tawwa I udding.


###

Sekre waktu I Udding amminawangi ri purinanna naung ri mangkasarak, allo jumaki anjo alloa jari sengkami assambayang ri masigik lompoa.

Lebbakna assambayang naboyami sandalakna, tena nabuntuluki. Batenamo naboya na tena inja nabuntuluki. Sanggenna niakmo parang na anak-anak angkutanknangi.


Angngapako?


Udding : Tappelaki sandalakku


Dimana kita simpan kah?


Udding : Kammaji nne naunge


Disini itu kalau sendal hilang jarang di dapat


Udding : Ih bajiki ntu, passangmi paeng.


Ammakalakmi anne I udding ammoterek, nampa taktiklak ri atinna angkana, ammembarak anne la maema seng anrinni assambayang deh ammake sandalak beru. Mudah-mudahan tappelakji naku gappa jarang.


Battuna mo mae ri anjo masigika, tiring assibuntuluk mami aganna anjo lebbak naagang assibuntuluk subangngi, na kutaknangmi


Udding : Kemaemi jarangku? Nukana anggapa jarang punna tappelak sandalakku.


Astaga, jarang maksudna masagala nani gappai.


Oh kareang, susahna punna rendah literasia kodong


Penontong….oh penontong, sikammaji anne kurapik kucari-carita, dasi na dasi na niakji kupakarannu nyawata.


Punna kasarak kana-kanangku, ki pammopporang mamak, ka memang nakke mahallok kasarakja, teaia mahallok halusuk.


Wassalamu alaikum wrahmatullahi wabarakatuh 


Demikian cerita Komedi Tunggal ini, semoga bisa menghibur
Guru Sunardi I am a teacher. Selengkapnya bisa lihat di halaman "About Me' di blog ini

Belum ada Komentar untuk "Contoh Komedi Tunggal "Carita pakakkalak" dalam Bahasa Makassar"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel